Your browser does not support SVG

Położenie

Gmina Bobolice leży w powiecie koszalińskim, we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, wzdłuż dróg krajowych: Piła- Szczecinek-Koszalin i Bobolice – Warszawa.

Ukształtowanie powierzchni terenu jest bardzo interesujące pod względem krajobrazowym, gdyż ponad 3/4 obszaru pokrywają gliniasto-piaszczyste pagórki i wzgórza polodowcowe, przekraczające w kilku miejscach wysokość 200 m n.p.m. Ich zagęszczenie jest tak duże, że przypominają one „morze wydm saharyjskich lub krajobraz księżycowy, z tą różnicą, że porasta ją roślinność.

Tę „żywą” rzeźbę potęgują jeszcze podłużne obniżenia zwane rynnami, które dawniej wypełniały lodowce, a teraz jeziora; wśród nich piękne Chlewo, Pniewo, łańcuch wielkich jezior trzebieńskich i inne. Mają one czystą krystaliczną wodę i żyją w niej lobelia dortmana oraz rośliny chronione z czasów epoki lodowcowej. Ze wschodu w kierunku północno-zachodnim przecinają teren wielkie doliny rzeczne —Radwi i jej dopływu- Chocieli. Są one głęboko wcięte w podłoże o stromych zboczach porośniętych lasami liściastymi. Przez to bardzo malownicze. W dolinie Chocieli koło Bobolic ma swoje siedlisko (największe w Polsce) piękna chroniona roślina — Pełnik europejski, cieszący się dużym zainteresowaniem naukowców. W tym ciekawym krajobrazie Chocieli szczególne miejsce zajmuje miasto Bobolice o prawie 700-letniej historii. Teren gminy uatrakcyjnia duże zalesienie (47% ogólnej powierzchni), kilkanaście grodzisk słowiańskich, kilka cmentarzysk kurhanowych, stare dwory, zabytkowe świątynie i pomniki wzniesione przez lokalną społeczność.

Szlaki piesze

Międzynarodowy Szlak Północny (nadmorski – 45 km) R-10

Pleśna – Gąski – Sarbinowo – Mielno – Unieście – Osieki – Iwięcino – Bielkowo. Jest to fragment szlaku o randze międzynarodowej, zaczynający się aż we Francji i biegnący do Broniewa. Na terenie powiatu prowadzi częściowo wzdłuż wybrzeża morskiego oraz południowego brzegu jeziora Jamno. W gminie Będzino obejmuje pas ok. 6 km i przechodzi przez miejscowość Pleśną.

Szlak Doliny Radwi im.Tadeusza Brzezińskiego (zielony – 35 km)

Mostowo – Cybulino – Wietrzno – Polanów. Trasa rozpoczyna się w Mostowie (gm. Manowo) – atrakcją jest tu rezerwat archeologiczny „Kamienne Kręgi” – miejsce kultowe Gotów z I i II w n.e. Na terenie gminy Bobolice szlak prowadzi rozlewiskami Radwi przez miejscowości: Kępiste (Kępno), Kurowo i Cybulino. Na trasie znajdują się, m.in. grodzisko wyżynne datowane na VIII-X w. w miejscu nieistniejącej już osady Zbocze, dwie chałupy ryglowe oraz neogotycki kościół z kamienia ciosanego w Kurowie, pałac rodu von Kleist z kaplicą zamkową w Cybulinie. Dalej szlak prowadzi do Polanowa przez Chocimono i Wietrzno.

Szlak im. Józefa Chrząszczyńskiego (czerwony – 50 km)

Góra Chełmska – Maszkowo – Rosnowo – Pobądź – Bukowo – Tychowo. Atrakcyjny szlak prowadzi z Krzyżanki (szczytu Góry Chełmskiej – 136,6 m n. p. m.) poprzez gminy Sianów i Manowo, pogranicze gmin Świeszyno i Bobolice oraz tereny powiatu białogardzkiego do miejscowości Tychowo. Na terenie gminy Manowo jest to szlak pieszo-rowerowy. Trasa przebiega przez: rezerwat ornitologiczny Jezioro Lubiatowskie , który chroni zagrożone gatunki, m.in. siedlisko łabędzia niemego, Ścieżkę Edukacji Przyrodniczej Czaplą Górę (miejsce lęgowe czapli siwej) oraz w pobliżu dwuch pomników – dębów „Bogusław” i „Józef”, a także elektrowni wodnej na rzece Radwi w Rosnowie.

Szlak Kamieni Granicznych (zielony – 12 km)

Lubiatowo – jezioro Policko – Bonin. Nazwa szlaku wywodzi się z faktu, że na trasie znajdują się kamienie graniczne z wyrytymi znakami właścicieli ziem należących do klasztoru i ziem przynależnych do miasta. Ziemie klasztoru posiadały znak krzyża, natomiast ziemie miasta literę „Z” z kropkami po bokach.

Szlak Pielgrzymkowy im. Jana Pawła II (biały – ok. 40 km)

Góra Chełmska – Maszkowo – Węgorzewo Koszalińskie – Szczeglino – Kościernica – Nacław – Garbno – Dadzewo – Rosocha – Święta Góra Polanowska. Trasa powstała w oparciu o średniowieczny trakt łączący dwa miasta – Koszalin i Polanów oraz położone obok nich dwie Góry – Chełmską i Świętą Polanowską. Szlak wiedzie leśnymi i polnymi drogami oraz nasypem pozostałym po kolei wąskotorowej (od Kościernicy). Łączy 8 założonych w średniowieczu wsi, z których połowa z nich znajduje się w granicach gminy Sianów, a druga połowa w granicach administracyjnych Polanowa. Na trasie ustawione są przydrożne kapliczki i przygotowane miejsca do wypoczynku.

Szlaki
rowerowe

Główny szlak rowerowy zaplanowano wzdłuż dawnej linii kolejowej normalnotorowej jak szlak rowerowy ponad lokalny łączący Gminy Polanów, Bobolice, Grzmiąca, Szczecinek. Długość tej linii w obrębie miasta i gminy Bobolice wynosi 23 km. Byłe torowisko przeznacza się pod funkcję turystyczną – wielofunkcyjny szlak turystyczny (ścieżka rowerowa, szlak pieszy, trasa biegowa). Zakłada się, że szlak będzie miejscem edukacji przyrodniczych, na odcinkach leśnych występuje duża różnorodność ekologiczna.

Odcinek szlaku pomiędzy wsiami Stare Łozice, Ostrówek stanowi wspaniały poligon poznawczy przyrody dla młodzieży i dorosłych (wąwozy, mokradła, strumienie, różne typy siedlisk leśnych itp.). Gmina Bobolice przystąpiła do Społecznego Porozumienia Naszyjnik Północy. Szlak rowerowy „Naszyjnik Północy” o dł. 870 km obejmuje swym zasięgiem obszar czterech województw (Zachodniopomorskie, Kujawskopomorskie, Pomorskie i Wielkopolskie). Na terenie gminy Bobolice przebiega od Polanowa torowiskiem nieczynnej kolei obok miejscowości Górawino, Stare Borne, Drzewiany, następnie drogą gminną Buszynko – Porost i dalej do Drężna (gm. Biały Bór). Od głównego szlaku tworzy się lokalne ścieżki rowerowe, które w założeniach mają się łączyć z trasami rowerowymi gminy Biały Bór, Polanów, Grzmiąca. Na terenie gminy szlak liczy 18 km. Powstał w ramach projektu: „ Greenway” – Naszyjnik Północy realizowany z pilotażowego programu turystyki ekologicznej w gminach: Polanów, Biały Bór, Bobolice.

Lokalne szlaki rowerowe (nieoznakowane)

Szlak rowerowy „Rezerwat Buczyna”

Rozpoczyna się od torowiska w miejscowości Buszynko i biegnie drogą gminną asfaltową przez rezerwat buczyny wzdłuż jezior Trzebień Mały, Średni i Wielki do jeziora Chlewie Wielkie w Poroście. Jezioro to jest kąpieliskiem z zapleczem sanitarnym, bazą turystyczną i gastronomiczną. Następnie trasa dalej prowadzi drogą polną między jeziorami Szare (rezerwat przyrody) i Nafta w kierunku Białego Boru.

Szlak Bobolice – Chociwle – Porost

Rozpoczyna się na ul. Polanowskiej w Bobolicach i biegnie drogą śródpolną w kierunku Porostu (łączy się ze szlakiem jak wyżej). Trasa szlaku przebiega obok gospodarstw agroturystycznych oraz bazy noclegowej „Hotelik” w Bobolicach.

Szlak Bobolice – Radwanki – Chociwle – Porost

Początek trasy – droga powiatowa 71504 w kierunku Gozdu następnie skrzyżowanie z drogą gminną do miejscowości Radwanki (cały odcinek asfaltem) i dalej do miejscowości Chociwle, Porost drogą polną.

Szlak Bobolice – Chlebowo – Łozice – Łozice Stare – Opatówek – Porost

Trasa szlaku biegnie drogami śródpolnymi i kończy się w Poroście.

Ujazd – Nowosiółki – Bobolice – Chociwle Kolonia – Porost

Trasa biegnie drogą powiatową mało uczęszczaną, jedynie w Bobolicach przecina drogę krajową i na odcinku 200 m biegnie drogą wojewódzką. Dalszy przebieg prowadzony jest drogą gminną żużlową. Trasa jest bardzo atrakcyjna, biegnie w pobliżu gospodarstw agroturystycznych, hoteli i małej gastronomii. Na końcu łączy się z trasą Naszyjnik Północy

Szlak Pełnika Europejskiego

Bobolice, łąki pełnikowe (0,0 km) – Bobolice ul. Polna (0.9 km) – Bobolice ul. Dworcowa (1,45 km) – Bobolice ul. Zielona (2 km) – Bobolice – ul. Lipowa (2,15 km) – Bobolice Plac Chrobrego (2,30 km) – Ubierze (10,3 km) – Kępiste (14,8 km) – zakole Radwi (16.8 km) – Szkółka Leśna Wrzosowiec (20,8 km) – Kamienne Kręgi (24 km)

Bobolickie łąki pełnikowe (0,0 km)

Wyjazd starym nasypem koło łąk do drogi Nr 25 w kierunku Białego Boru (0,25 km), dalej jadąc prosto nasypem skręcamy w lewo na ul. Polną (0.9 km) i wjeżdżamy na drogę asfaltową.

Kaplica

Kaplica grobowa rodu von Kleist w Cybulinie – kaplica zbudowana w 1662 roku jako kaplica grobowa rodu von Kleist. Budowla w stylu barokowym, jako budulec użyto kamienie polne i granitowe. Szachulec, rygle wypełnione cegłą.

Zbudowana na planie regularnego ośmioboku, o długości jednego boku 3,6m; wnętrze jednoprzestrzenne z niewielką kryptą. Kaplica nie jest użytkowana, ruina. Budowla należy do nielicznych zachowanych obiektów z tego okresu.

Zabytkowe
dworki

w Cybulinie – obecnie remontowany dworek w otoczeniu parku oraz niszczejąca kaplica na krawędzi Pradoliny.

Park za dworkiem ma charakter leśny i prowadzi do niego aleja bukowa. Na jego terenie znajdują się stare buki zwyczajne, graby, wiązy górskie i klony pospolite. Na uwagę zasługują dwa buki odm. czerwonolistna o obw. 245 i 325 cm oraz stare robienie akacjowe 280 cm na wzniesieniu. Na terenie placu pałacowego znajduje się trzy alejki kasztanowe. Dwie z nich rosną przy budynkach gospodarczych ( obw. 180 – 330 cm. ) . Z roślin runa na uwagę zasługuje barwinek i bluszcz pospolity.

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody „Buczyna”

Obszar położony w kompleksie leśnym na wschód od Bobolic. Jest fragmentem drzewostanu bukowego z licznymi pomnikowymi okazami drzew. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym na terenie rezerwatu jest zespół kwaśnej buczyny niżowej z przestojami dorodnych buków zwyczajnych i nieznaczną domieszką dębów bezszypułkowych. Najstarsze rosnące tu buki liczą od 120 do 150 lat i osiągają w pierścienicy do 285 cm. Jest to naturalny las odnawiający się z samosiewów. Na terenie rezerwatu występują min. takie gatunki roślin, jak: mrzanka wonna, konwalia majowa, kruszyna pospolita.

Rezerwat przyrody „Jezioro Szare”

Jezioro lobeliowe z lobelią jeziorną, poryblinem jeziornym i brzeżycą jednokwiatową, którego krystalicznie czysta woda jest zaliczana do wód o największej przeźroczystości na Pomorzu. Na przyległych do jeziora mszarach licznie rośnie rosiczka okrągłolistna i długolistna jak również występuje bagno zwyczajne, bagnica torfowa i borówka bagienna. Obiekt o dużych walorach krajobrazowych i przyrodniczych.

Rezerwat przyrody „Jezioro Piekiełko”

Rezerwat o przepięknych walorach krajobrazowo przyrodniczych, położony w rynnie jeziornej, przebiegającej prostopadle do rynny jezior pniewskich, wśród lasu bukowego mieszanego, poratającego strome zbocza. Jest to jezioro o mało urozmaiconej linii brzegowej, piaszczystych brzegach ze słabo rozwiniętą, piaszczystą ławicą przybrzeżną. Występują tu interesujące elementy flory w rezerwacie: brzeżyca jednokwiatowa, elisma wodna, jeżógłówka pokrewna, nadwodnik naprzeciwlistny, poryblin jeziorny, rdestnica błyszcząca, lobelia jeziorna, wywłócznik skrętoległy.

Zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina Rzeki Chociel”

Położony powyżej Bobolic w strefie źródliskowej rzeki Chocieli. Swoim obszarem obejmuje dolinę Chocieli o powierzchni 72,50 ha z różnorodnymi zbiorowiskami bagiennymi i łąkowymi, w obrębie której występuje pełnik europejski oraz dwa inne gatunki chronione – wawrzynek wilczełyko i podkolan biały